หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
  

การลงนามความร่วมมือด้านแผ่นดินไหว (MOU) ระหว่างอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาไทย (TMD) และอธิบดีสำนักงานแผ่นดินไหวจีน (CEA) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2553 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2553
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
6-10 พฤษภาคม 2553