หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562   
  

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านแผ่นดินไหว ณ จ.เชียงราย

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านแผ่นดินไหว
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2558
ณ ลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 มิถุนายน 2558