หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562   
  

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัดบรรยายถ่ายทอดความรู้ GPS จากผู้เชี่ยวชาญผู้แทน Leica Geosystems และบรรยาย GNSS โดย ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจัดบรรยายถ่ายทอดความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของพื้นดิน จากผู้เชี่ยวชาญผู้แทน Leica Geosystems และบรรยาย GNSS โดย ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 และ 19 พฤษภาคม 2559
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
19 พฤษภาคม 2559