หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ CTBTO Workshop on Capacity Building for SEAPFE States

ณ กรุง แคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2553
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
17 - 21 พฤษภาคม 2553