หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
  

หัวหน้าข่าวไอที หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สัมภาษณ์ ผอ.สำนักฯ และ ผอ.ส่วนเฝ้าระวังฯ

คุณวีระพันธ์ โตมีบุญ หัวหน้าข่าวไอที หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เข้าศึกษาดูงานและสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว และ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
17 มิถุนายน 2553