หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
  

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 17 เข้าศึกษาดูงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น รุ่นที่ 17 เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 60 คน
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
16 มิถุนายน 2553