หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      

    ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว มีดังนี้

  • เว็บไซต์ http://www.earthquake.tmd.go.th
  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : tmdseismo@gmail.com
  • ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถ.สุขุมวิท แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260
  • มายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ชั้น 1 อาคารกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา
  • สายด่วน 02-399-4547
  • โทรสาร (Fax) : 02-399-0968