หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2019-10-21 23:11:40
2019-10-21 16:11:40 UTC
3.4 20.151 94.874 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 338 กม.
2019-10-20 17:08:17
2019-10-20 10:08:17 UTC
2.4 20.262 97.872 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 91 กม.
2019-10-19 23:41:55
2019-10-19 16:41:55 UTC
3.5 18.873 101.360 8 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ประมาณ 28 กม.
2019-10-19 22:49:12
2019-10-19 15:49:12 UTC
1.4 20.527 99.891 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 10 กม.
2019-10-19 18:12:00
2019-10-19 11:12:00 UTC
5.0 3.502 92.658 10 นอกชายฝั่งทางตะวันตกของตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 800 กม.
2019-10-19 05:07:57
2019-10-18 22:07:57 UTC
1.9 19.709 99.601 2 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-10-18 23:48:09
2019-10-18 16:48:09 UTC
4.9 23.138 94.227 72 พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 577 กม.
2019-10-18 21:46:25
2019-10-18 14:46:25 UTC
4.1 18.904 99.252 6 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหว ในหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
2019-10-18 21:37:28
2019-10-18 14:37:28 UTC
2.1 20.830 98.532 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 124 กม.
2019-10-18 04:16:50
2019-10-17 21:16:50 UTC
2.8 19.354 98.507 3 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2019-10-17 10:18:12
2019-10-17 03:18:12 UTC
2.6 17.621 101.709 1 อ.เมืองเลย จ.เลย
2019-10-17 01:45:42
2019-10-16 18:45:42 UTC
4.4 23.203 94.310 30 พรมแดนประเทศพม่า-ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 577 กม.
2019-10-16 23:49:45
2019-10-16 16:49:45 UTC
4.3 23.393 101.089 10 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 344 กม.
2019-10-16 23:10:23
2019-10-16 16:10:23 UTC
3.0 20.331 98.687 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 71 กม.
2019-10-16 12:36:35
2019-10-16 05:36:35 UTC
3.9 17.626 101.680 5 อ.เมืองเลย จ.เลย
2019-10-16 07:34:40
2019-10-16 00:34:40 UTC
3.3 18.348 96.215 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 182 กม.
2019-10-15 00:23:31
2019-10-14 17:23:31 UTC
4.6 26.476 99.263 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 674 กม.
2019-10-13 22:42:36
2019-10-13 15:42:36 UTC
2.0 20.441 100.801 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประมาณ 47 กม.
2019-10-13 01:47:47
2019-10-12 18:47:47 UTC
2.3 20.327 98.712 7 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 69 กม.
2019-10-12 20:36:49
2019-10-12 13:36:49 UTC
2.1 20.107 99.536 1 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด