หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2019-11-18 06:05:55
2019-11-17 23:05:55 UTC
4.9 11.237 92.912 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ประมาณ 676 กม.
2019-11-18 01:32:42
2019-11-17 18:32:42 UTC
3.7 7.387 94.934 14 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 384 กม.
2019-11-18 01:23:26
2019-11-17 18:23:26 UTC
4.0 7.100 94.275 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 462 กม.
2019-11-17 17:43:55
2019-11-17 10:43:55 UTC
2.9 18.736 102.346 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ประมาณ 105 กม.
2019-11-17 15:28:02
2019-11-17 08:28:02 UTC
3.8 7.057 94.397 20 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 449 กม.
2019-11-17 13:47:08
2019-11-17 06:47:08 UTC
4.6 7.174 94.710 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 413 กม.
2019-11-17 12:55:13
2019-11-17 05:55:13 UTC
4.3 7.239 94.505 18 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 434 กม.
2019-11-17 12:39:30
2019-11-17 05:39:30 UTC
4.0 7.183 95.029 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 378 กม.
2019-11-17 12:20:22
2019-11-17 05:20:22 UTC
2.9 20.111 99.529 1 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
2019-11-17 09:59:19
2019-11-17 02:59:19 UTC
3.0 20.117 99.516 4 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
2019-11-17 07:31:04
2019-11-17 00:31:04 UTC
2.2 18.883 99.247 5 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2019-11-15 22:47:32
2019-11-15 15:47:32 UTC
3.0 19.397 96.413 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 164 กม.
2019-11-15 18:09:35
2019-11-15 11:09:35 UTC
3.6 22.821 103.521 3 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 426 กม.
2019-11-13 10:42:34
2019-11-13 03:42:34 UTC
3.6 21.238 98.670 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 154 กม.
2019-11-13 10:06:26
2019-11-13 03:06:26 UTC
4.0 20.792 97.853 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 147 กม.
2019-11-13 00:17:37
2019-11-12 17:17:37 UTC
2.1 20.299 100.273 1 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
2019-11-12 22:24:18
2019-11-12 15:24:18 UTC
4.3 16.748 96.190 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 229 กม.
2019-11-12 17:45:22
2019-11-12 10:45:22 UTC
2.1 16.836 98.536 1 อ.แม่ระมาด จ.ตาก
2019-11-12 06:39:35
2019-11-11 23:39:35 UTC
2.3 19.726 97.671 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 57 กม.
2019-11-10 23:55:21
2019-11-10 16:55:21 UTC
2.7 21.267 97.839 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 199 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด