หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2019-12-14 07:12:16
2019-12-14 00:12:16 UTC
3.2 19.540 101.382 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 18 กม.
2019-12-14 02:59:43
2019-12-13 19:59:43 UTC
2.8 19.495 101.391 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 20 กม.
2019-12-14 01:00:10
2019-12-13 18:00:10 UTC
1.9 19.407 101.389 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 24 กม.
2019-12-13 00:03:03
2019-12-12 17:03:03 UTC
2.3 19.352 101.427 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 32 กม.
2019-12-12 16:30:05
2019-12-12 09:30:05 UTC
2.7 19.557 101.354 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 15 กม.
2019-12-12 16:10:08
2019-12-12 09:10:08 UTC
2.2 19.529 101.349 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 15 กม.
2019-12-12 16:02:38
2019-12-12 09:02:38 UTC
4.7 19.525 101.327 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 13 กม.
2019-12-12 09:42:56
2019-12-12 02:42:56 UTC
2.6 17.396 98.114 1 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
2019-12-11 20:56:01
2019-12-11 13:56:01 UTC
3.1 19.500 101.325 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 13 กม.
2019-12-11 20:10:44
2019-12-11 13:10:44 UTC
1.6 18.145 98.354 1 อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
2019-12-11 20:10:25
2019-12-11 13:10:25 UTC
2.0 18.138 98.351 3 อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
2019-12-11 05:32:06
2019-12-10 22:32:06 UTC
2.4 19.404 101.356 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 22 กม.
2019-12-11 04:35:06
2019-12-10 21:35:06 UTC
2.2 19.382 101.402 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 27 กม.
2019-12-11 01:39:50
2019-12-10 18:39:50 UTC
1.8 19.426 99.022 8 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2019-12-11 00:53:33
2019-12-10 17:53:33 UTC
2.3 19.430 99.010 8 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2019-12-10 23:06:43
2019-12-10 16:06:43 UTC
2.6 19.473 101.354 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 17 กม.
2019-12-10 23:03:36
2019-12-10 16:03:36 UTC
3.3 21.727 99.511 8 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 148 กม.
2019-12-10 22:58:12
2019-12-10 15:58:12 UTC
2.0 19.332 101.448 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 35 กม.
2019-12-10 16:01:09
2019-12-10 09:01:09 UTC
2.6 19.380 101.340 8 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 23 กม.
2019-12-10 15:47:16
2019-12-10 08:47:16 UTC
3.2 19.396 101.437 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 29 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด