หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2020-01-28 15:01:00
2020-01-28 08:01:00 UTC
2.6 19.259 101.255 4 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 32 กม.
2020-01-28 05:21:06
2020-01-27 22:21:06 UTC
2.1 19.205 101.295 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 39 กม.
2020-01-28 03:12:06
2020-01-27 20:12:06 UTC
2.1 19.202 101.293 3 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 39 กม.
2020-01-27 15:03:10
2020-01-27 08:03:10 UTC
4.9 1.195 96.742 10 นอกชายฝั่งทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 711 กม.
2020-01-26 05:48:08
2020-01-25 22:48:08 UTC
2.6 19.547 101.357 1 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 16 กม.
2020-01-26 00:42:49
2020-01-25 17:42:49 UTC
2.2 8.863 98.383 1 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2020-01-26 00:41:54
2020-01-25 17:41:54 UTC
2.1 8.853 98.384 1 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2020-01-25 22:02:55
2020-01-25 15:02:55 UTC
2.4 19.416 101.398 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 25 กม.
2020-01-25 06:49:33
2020-01-24 23:49:33 UTC
3.6 23.057 99.966 10 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 291 กม.
2020-01-25 02:20:22
2020-01-24 19:20:22 UTC
4.1 21.710 96.975 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 277 กม.
2020-01-24 01:21:17
2020-01-23 18:21:17 UTC
2.4 19.482 101.345 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 16 กม.
2020-01-23 21:00:26
2020-01-23 14:00:26 UTC
1.7 19.506 99.980 5 อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
2020-01-23 18:22:56
2020-01-23 11:22:56 UTC
2.4 19.586 101.362 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 17 กม.
2020-01-23 16:48:05
2020-01-23 09:48:05 UTC
5.7 20.330 93.478 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 484 กม.
2020-01-22 05:26:02
2020-01-21 22:26:02 UTC
2.1 19.478 101.291 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 12 กม.
2020-01-20 21:33:49
2020-01-20 14:33:49 UTC
2.8 20.201 96.357 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 197 กม.
2020-01-20 02:41:15
2020-01-19 19:41:15 UTC
1.7 20.125 99.513 2 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
2020-01-20 00:35:07
2020-01-19 17:35:07 UTC
2.2 19.409 101.242 13 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 16 กม.
2020-01-19 21:00:11
2020-01-19 14:00:11 UTC
2.6 21.221 100.029 26 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 88 กม.
2020-01-19 19:37:15
2020-01-19 12:37:15 UTC
4.0 21.996 96.324 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 340 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด