หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562   
source : Geofon , View on Longdo Mapวัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Lat. Long. ลึก(Km.) บริเวณศูนย์กลาง
2019-09-22 08:39:06
2019-09-22 01:39:06 UTC
2.3 20.669 100.056 4 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 31 กม.
2019-09-19 15:09:47
2019-09-19 08:09:47 UTC
4.2 22.467 100.702 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 236 กม.
2019-09-16 07:52:03
2019-09-16 00:52:03 UTC
4.8 4.760 94.950 10 นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 515 กม.
2019-09-15 02:50:24
2019-09-14 19:50:24 UTC
3.0 21.382 98.077 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 201 กม.
2019-09-13 23:56:16
2019-09-13 16:56:16 UTC
3.3 18.597 95.986 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 208 กม.
2019-09-11 03:18:45
2019-09-10 20:18:45 UTC
4.2 16.174 95.000 10 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ประมาณ 121 กม.
2019-09-08 17:26:53
2019-09-08 10:26:53 UTC
4.0 22.597 95.426 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 450 กม.
2019-09-06 17:09:50
2019-09-06 10:09:50 UTC
4.8 21.184 94.810 102 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 391 กม.
2019-09-06 15:13:09
2019-09-06 08:13:09 UTC
2.7 17.617 98.201 3 อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
2019-09-05 05:05:28
2019-09-04 22:05:28 UTC
3.2 21.818 102.401 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 266 กม.
2019-09-05 03:18:31
2019-09-04 20:18:31 UTC
3.8 23.376 98.173 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 371 กม.
2019-09-04 18:45:56
2019-09-04 11:45:56 UTC
3.1 16.784 96.280 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 219 กม.
2019-09-03 11:00:38
2019-09-03 04:00:38 UTC
1.8 18.934 99.084 3 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2019-09-01 08:11:55
2019-09-01 01:11:55 UTC
3.7 22.599 95.627 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 437 กม.
2019-09-01 07:14:02
2019-09-01 00:14:02 UTC
3.5 23.282 102.395 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 386 กม.
2019-08-31 23:29:18
2019-08-31 16:29:18 UTC
3.5 22.555 95.650 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 432 กม.
2019-08-31 22:50:47
2019-08-31 15:50:47 UTC
3.5 21.784 100.747 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 162 กม.
2019-08-31 22:09:21
2019-08-31 15:09:21 UTC
5.5 22.770 95.529 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 458 กม.
2019-08-31 09:52:33
2019-08-31 02:52:33 UTC
2.3 20.540 100.048 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 21 กม.
2019-08-31 05:24:53
2019-08-30 22:24:53 UTC
4.6 23.540 101.904 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 387 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด