แผ่นดินไหว Western Indian Antarctic Ridge (-50.46,139.53)
2019-08-21 17:59:12 ตามเวลาประเทศไทย
2019-08-21 10:59:12 ตามเวลามาตรฐาน UTC
ขนาด 4.6 , ลึก 10 กม. view on Googlemap