แผ่นดินไหว Carlsberg Ridge (3.39,64.11)
2019-10-21 21:50:18 ตามเวลาประเทศไทย
2019-10-21 14:50:18 ตามเวลามาตรฐาน UTC
ขนาด 4.5 , ลึก 10 กม. view on Googlemap