หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2019-09-22 05:28:16 5.2 14.46°S 74.03°W Central Peru
2019-09-22 05:02:47 4.5 36.08°N 68.56°E Hindu Kush Region, Afghanistan
2019-09-22 00:36:43 5.0 6.67°N 73.07°W Northern Colombia
2019-09-21 23:00:43 5.0 51.04°N 179.04°E Rat Islands, Aleutian Islands
2019-09-21 22:07:34 4.5 41.32°N 19.44°E Albania
2019-09-21 21:32:28 4.7 5.67°N 126.69°E Mindanao, Philippines
2019-09-21 19:53:14 5.8 6.54°S 130.4°E Banda Sea
2019-09-21 14:15:55 5.4 41.37°N 19.5°E Albania
2019-09-21 14:04:26 5.6 41.43°N 19.71°E Albania
2019-09-21 06:12:32 4.6 37.79°S 74.3°W Off Coast of Central Chile
2019-09-21 02:41:09 4.5 46.2°N 106.86°E Mongolia
2019-09-21 00:36:08 4.9 22.15°S 68.58°W Northern Chile
2019-09-20 09:13:39 5.2 18.56°S 172.21°W Tonga Islands Region
2019-09-20 01:59:15 4.7 31.16°S 177.22°W Kermadec Islands Region
2019-09-09 09:53:32 5.5 36.2°S 98.97°W Southeast of Easter Island