หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2019-06-26 07:10:29 4.7 7.2°S 123.25°E Banda Sea
2019-06-26 05:47:23 4.5 8.41°N 82.81°W Panama-Costa Rica Border Region
2019-06-26 05:23:50 6.3 8.48°N 82.7°W Panama-Costa Rica Border Region
2019-06-26 05:17:06 4.8 55.97°N 163.73°E Off East Coast of Kamchatka
2019-06-26 05:15:25 4.6 55.66°N 164.49°E Komandorskiye Ostrova Region
2019-06-26 04:49:59 4.8 2.61°S 138.53°E Irian Jaya, Indonesia
2019-06-26 04:17:05 5.4 44.44°N 147.04°E Kuril Islands
2019-06-26 03:18:15 5.6 9.45°S 157.62°E Solomon Islands
2019-06-26 02:18:08 6.3 56.16°N 164.02°E Komandorskiye Ostrova Region
2019-06-25 19:20:16 4.6 21.88°S 68.43°W Chile-Bolivia Border Region
2019-06-25 15:59:44 4.7 56.19°N 163.86°E Near East Coast of Kamchatka
2019-06-25 09:05:41 6.4 56.23°N 164.21°E Komandorskiye Ostrova Region
2019-06-25 06:01:49 5.8 47.93°S 99.6°E Southeast Indian Ridge
2019-06-24 02:43:55 5.1 2.59°S 138.62°E Irian Jaya, Indonesia
2019-06-24 00:11:44 5.1 34.92°N 140.07°E Near East Coast of Honshu, Japan