หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2020-01-28 13:12:08 5.2 8.95°S 108.84°W Central East Pacific Rise
2020-01-28 11:26:15 4.9 39.17°N 27.86°E Turkey
2020-01-28 09:40:44 4.6 7.15°S 129.14°E Banda Sea
2020-01-28 06:52:03 4.6 33.6°N 45.72°E Iran-Iraq Border Region
2020-01-28 04:47:27 4.6 11.74°S 124.39°E South of Timor, Indonesia
2020-01-28 04:24:05 5.0 10.22°N 62.45°W Near Coast of Venezuela
2020-01-28 04:19:48 4.7 52.42°N 159.02°E Off East Coast of Kamchatka
2020-01-28 01:36:03 5.3 43.52°N 145.97°E Hokkaido, Japan Region
2020-01-27 19:13:27 5.2 6.26°S 152.36°E New Britain Region, P.N.G.
2020-01-27 13:28:28 5.2 29.46°N 52.11°E Southern Iran
2020-01-27 07:10:41 4.6 24.81°N 91.78°E India-Bangladesh Border Region
2020-01-26 22:40:21 4.9 51.08°N 179.77°W Andreanof Islands, Aleutian Islands
2020-01-26 22:33:39 5.6 51.14°N 179.85°W Andreanof Islands, Aleutian Islands
2020-01-25 21:07:33 4.6 16.67°N 80.02°E Southern India
2020-01-16 13:12:57 5.0 19.91°S 69.12°W Northern Chile