หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหวแจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหวเตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-11-18 01:32:42
2019-11-17 18:32:42 UTC
3.7 7.387°N 94.934°E 14 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 384 กม.
2019-11-18 01:23:26
2019-11-17 18:23:26 UTC
4.0 7.1°N 94.275°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 462 กม.
2019-11-17 17:43:55
2019-11-17 10:43:55 UTC
2.9 18.736°N 102.346°E 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ประมาณ 105 กม.
2019-11-17 15:28:02
2019-11-17 08:28:02 UTC
3.8 7.057°N 94.397°E 20 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 449 กม.
2019-11-17 13:47:08
2019-11-17 06:47:08 UTC
4.6 7.174°N 94.71°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 413 กม.
2019-11-17 12:55:13
2019-11-17 05:55:13 UTC
4.3 7.239°N 94.505°E 18 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 434 กม.
2019-11-17 12:39:30
2019-11-17 05:39:30 UTC
4.0 7.183°N 95.029°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 378 กม.
2019-11-17 12:20:22
2019-11-17 05:20:22 UTC
2.9 20.111°N 99.529°E 1 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
2019-11-17 09:59:19
2019-11-17 02:59:19 UTC
3.0 20.117°N 99.516°E 4 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
2019-11-17 07:31:04
2019-11-17 00:31:04 UTC
2.2 18.883°N 99.247°E 5 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2019-11-15 22:47:32
2019-11-15 15:47:32 UTC
3.0 19.397°N 96.413°E 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 164 กม.
2019-11-15 18:09:35
2019-11-15 11:09:35 UTC
3.6 22.821°N 103.521°E 3 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 426 กม.
2019-11-13 10:42:34
2019-11-13 03:42:34 UTC
3.6 21.238°N 98.67°E 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 154 กม.
2019-11-13 10:06:26
2019-11-13 03:06:26 UTC
4.0 20.792°N 97.853°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 147 กม.
2019-11-13 00:17:37
2019-11-12 17:17:37 UTC
2.1 20.299°N 100.273°E 1 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
2019-11-12 22:24:18
2019-11-12 15:24:18 UTC
4.3 16.748°N 96.19°E 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 229 กม.
2019-11-12 17:45:22
2019-11-12 10:45:22 UTC
2.1 16.836°N 98.536°E 1 อ.แม่ระมาด จ.ตาก
2019-11-12 06:39:35
2019-11-11 23:39:35 UTC
2.3 19.726°N 97.671°E 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 57 กม.
2019-11-10 23:55:21
2019-11-10 16:55:21 UTC
2.7 21.267°N 97.839°E 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 199 กม.
2019-11-10 03:04:08
2019-11-09 20:04:08 UTC
1.7 18.967°N 99.018°E 5 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-11-18 02:36:42
2019-11-17 19:36:42 UTC
4.6 3.57°S 128.93°E 10 Seram, Indonesia
2019-11-17 23:38:49
2019-11-17 16:38:49 UTC
4.8 13.76°S 167.66°E 10 Vanuatu Islands
2019-11-17 21:39:08
2019-11-17 14:39:08 UTC
4.5 32.6°N 4.32°W 10 Morocco
2019-11-17 19:13:27
2019-11-17 12:13:27 UTC
5.8 20.86°S 177.87°W 499 Fiji Islands Region
2019-11-17 18:08:03
2019-11-17 11:08:03 UTC
4.8 1.53°N 126.46°E 41 Northern Molucca Sea
2019-11-17 18:05:33
2019-11-17 11:05:33 UTC
4.7 34.64°N 139.1°E 10 Near S. Coast of Honshu, Japan
2019-11-17 16:54:29
2019-11-17 09:54:29 UTC
4.6 25.58°S 179.76°E 486 South of Fiji Islands
2019-11-17 15:39:09
2019-11-17 08:39:09 UTC
5.1 32.65°N 4.19°W 10 Morocco
2019-11-17 15:26:28
2019-11-17 08:26:28 UTC
5.2 16.47°S 66.72°E 10 Mid Indian Ridge
2019-11-17 13:47:08
2019-11-17 06:47:08 UTC
4.7 7.17°N 94.6°E 19 Nicobar Islands, India Region
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather