หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      


เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


2019-04-24 09:16:25 : อัพเดท ข้อมูลแผ่นดินไหวล่าสุด ณ วันพุธที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 น. จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่บริเวณ Luzon, Philippines (14.90N , 120.46E) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 16:11 น. ตามเวลาประเทศไทย ขนาด 6.1 ความลึกประมาณ 39 กม. (GEOFON) เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 16 ราย บาดเจ็บ 81 ราย และยังสูญหาย 14 ราย (CNN NEWS)

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-04-23 10:05:07
2019-04-23 03:05:07 UTC
3.7 19.796°N 102.101°E 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 98 กม.
2019-04-23 04:40:23
2019-04-22 21:40:23 UTC
2.8 19.794°N 99.268°E 4 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
2019-04-23 01:22:09
2019-04-22 18:22:09 UTC
3.9 24.417°N 103.289°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 542 กม.
2019-04-21 19:15:41
2019-04-21 12:15:41 UTC
2.8 18.966°N 96.224°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 181 กม.
2019-04-21 06:41:21
2019-04-20 23:41:21 UTC
3.2 20.484°N 97.952°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 111 กม.
2019-04-20 15:43:16
2019-04-20 08:43:16 UTC
3.9 4.766°N 96.639°E 10 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 398 กม.
2019-04-20 14:45:34
2019-04-20 07:45:34 UTC
4.5 7.781°N 94.837°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 391 กม.
2019-04-20 01:13:07
2019-04-19 18:13:07 UTC
4.0 21.218°N 95.969°E 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 299 กม.
2019-04-19 17:00:21
2019-04-19 10:00:21 UTC
2.6 20.336°N 97.841°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 100 กม.
2019-04-19 14:50:57
2019-04-19 07:50:57 UTC
4.0 7.199°N 93.45°E 15 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 549 กม.
2019-04-19 04:58:02
2019-04-18 21:58:02 UTC
5.0 7.62°N 94.78°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 398 กม.
2019-04-19 04:52:10
2019-04-18 21:52:10 UTC
4.9 7.5°N 94.18°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 465 กม.
2019-04-19 03:18:51
2019-04-18 20:18:51 UTC
2.4 20.119°N 98.264°E 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 66 กม.
2019-04-18 19:19:19
2019-04-18 12:19:19 UTC
2.4 20.334°N 97.802°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 102 กม.
2019-04-18 18:32:17
2019-04-18 11:32:17 UTC
2.5 20.383°N 97.925°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 101 กม.
2019-04-18 18:19:39
2019-04-18 11:19:39 UTC
2.5 20.289°N 98.11°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 86 กม.
2019-04-18 18:07:24
2019-04-18 11:07:24 UTC
4.9 20.506°N 97.968°E 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 113 กม.
2019-04-18 12:50:20
2019-04-18 05:50:20 UTC
1.5 19.258°N 99.6°E 3 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-04-18 12:42:59
2019-04-18 05:42:59 UTC
2.9 19.253°N 99.599°E 3 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-04-18 06:40:38
2019-04-17 23:40:38 UTC
3.0 20.115°N 97.821°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 80 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-04-24 13:24:32
2019-04-24 06:24:32 UTC
4.8 21.53°S 69.89°W 50 Northern Chile
2019-04-24 11:44:34
2019-04-24 04:44:34 UTC
4.8 51.89°N 159.3°E 38 Off East Coast of Kamchatka
2019-04-24 11:41:30
2019-04-24 04:41:30 UTC
4.6 58.44°S 30.43°W 63 South Sandwich Islands Region
2019-04-24 11:04:36
2019-04-24 04:04:36 UTC
4.7 51.81°N 159.4°E 34 Off East Coast of Kamchatka
2019-04-24 11:02:56
2019-04-24 04:02:56 UTC
4.6 52.23°N 158.87°E 54 Near East Coast of Kamchatka
2019-04-24 10:43:52
2019-04-24 03:43:52 UTC
5.0 7.97°N 126.72°E 57 Mindanao, Philippines
2019-04-24 10:28:25
2019-04-24 03:28:25 UTC
5.2 2.3°N 128.33°E 111 Halmahera, Indonesia
2019-04-24 09:17:19
2019-04-24 02:17:19 UTC
5.2 2.33°N 128.31°E 107 Halmahera, Indonesia
2019-04-24 09:04:07
2019-04-24 02:04:07 UTC
5.1 6.16°S 149.5°E 70 New Britain Region, P.N.G.
2019-04-24 07:44:30
2019-04-24 00:44:30 UTC
4.8 27.92°N 85.05°E 9 Nepal
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather