หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      


เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-07-19 22:28:41
2019-07-19 15:28:41 UTC
1.9 18.881°N 97.493°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 48 กม.
2019-07-19 21:06:03
2019-07-19 14:06:03 UTC
2.4 20.579°N 99.746°E 1 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 21 กม.
2019-07-17 23:46:45
2019-07-17 16:46:45 UTC
1.7 19.817°N 99.695°E 1 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2019-07-17 01:09:12
2019-07-16 18:09:12 UTC
2.5 20.014°N 97.839°E 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 69 กม.
2019-07-16 23:38:26
2019-07-16 16:38:26 UTC
2.1 20.678°N 99.275°E 2 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 69 กม.
2019-07-16 02:36:06
2019-07-15 19:36:06 UTC
2.4 14.925°N 99.145°E 1 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
2019-07-15 10:04:48
2019-07-15 03:04:48 UTC
2.4 19.102°N 100.317°E 10 อ.ปง จ.พะเยา
2019-07-15 01:44:44
2019-07-14 18:44:44 UTC
2.0 19.563°N 97.703°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 41 กม.
2019-07-15 01:42:53
2019-07-14 18:42:53 UTC
1.8 18.809°N 99.047°E 2 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2019-07-14 09:44:56
2019-07-14 02:44:56 UTC
3.4 21.429°N 99.184°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 132 กม.
2019-07-14 08:52:10
2019-07-14 01:52:10 UTC
3.1 20.591°N 101.937°E 10 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 139 กม.
2019-07-14 07:47:56
2019-07-14 00:47:56 UTC
3.0 21.243°N 99.341°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 106 กม.
2019-07-14 00:35:28
2019-07-13 17:35:28 UTC
2.8 17.279°N 96.438°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 176 กม.
2019-07-13 23:54:13
2019-07-13 16:54:13 UTC
1.4 19.037°N 100.13°E 2 อ.ปง จ.พะเยา
2019-07-13 22:08:56
2019-07-13 15:08:56 UTC
4.5 24.902°N 94.65°E 10 พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 703 กม.
2019-07-12 23:18:16
2019-07-12 16:18:16 UTC
2.6 18.056°N 96.17°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 187 กม.
2019-07-11 13:02:16
2019-07-11 06:02:16 UTC
3.1 20.649°N 100.084°E 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 54 กม.
2019-07-10 23:42:41
2019-07-10 16:42:41 UTC
2.1 18.735°N 98.595°E 5 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2019-07-09 19:08:44
2019-07-09 12:08:44 UTC
2.8 20.777°N 99.075°E 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 92 กม.
2019-07-09 18:40:31
2019-07-09 11:40:31 UTC
4.4 8.705°N 94.116°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 478 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-07-20 05:54:24
2019-07-19 22:54:24 UTC
5.2 27.71°N 92.79°E 10 Eastern Xizang-India Border Reg.
2019-07-20 04:24:32
2019-07-19 21:24:32 UTC
4.8 2.7°S 128.24°E 10 Ceram Sea
2019-07-19 18:13:16
2019-07-19 11:13:16 UTC
5.3 38.09°N 23.55°E 11 Greece
2019-07-19 17:13:51
2019-07-19 10:13:51 UTC
4.7 21.73°N 121.87°E 10 Taiwan Region
2019-07-19 16:22:15
2019-07-19 09:22:15 UTC
5.5 27.64°N 92.78°E 10 Eastern Xizang-India Border Reg.
2019-07-19 13:16:08
2019-07-19 06:16:08 UTC
4.6 4.36°S 133.67°E 10 Irian Jaya Region, Indonesia
2019-07-19 12:42:48
2019-07-19 05:42:48 UTC
4.5 24.55°S 179.87°W 531 South of Fiji Islands
2019-07-19 12:39:53
2019-07-19 05:39:53 UTC
4.8 5.3°N 124.76°E 376 Mindanao, Philippines
2019-07-19 08:18:24
2019-07-19 01:18:24 UTC
5.0 20.88°S 67.34°W 198 Southern Bolivia
2019-07-19 03:55:54
2019-07-18 20:55:54 UTC
5.2 30.08°N 143.13°E 10 Southeast of Honshu, Japan
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather