หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      


เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-06-25 22:39:04
2019-06-25 15:39:04 UTC
1.7 17.957°N 99.833°E 1 อ.ลอง จ.แพร่
2019-06-24 20:24:28
2019-06-24 13:24:28 UTC
4.9 24.92°N 101.93°E 67 ยูนนาน ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 531 กม.
2019-06-23 08:18:38
2019-06-23 01:18:38 UTC
3.1 21.044°N 99.027°E 10 พรมแดนประเทศพม่า - จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 112 กม.
2019-06-23 08:18:01
2019-06-23 01:18:01 UTC
3.4 21.107°N 99.247°E 10 พรมแดนประเทศพม่า-จีน
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 99 กม.
2019-06-22 17:42:36
2019-06-22 10:42:36 UTC
4.0 21.147°N 103.026°E 10 ประเทศเวียดนาม
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 260 กม.
2019-06-20 03:57:34
2019-06-19 20:57:34 UTC
1.4 18.537°N 98.523°E 2 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2019-06-19 19:05:13
2019-06-19 12:05:13 UTC
4.3 7.273°N 94.261°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 460 กม.
2019-06-19 09:31:28
2019-06-19 02:31:28 UTC
2.0 19.69°N 99.443°E 1 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-06-18 17:55:45
2019-06-18 10:55:45 UTC
3.0 18.925°N 96.609°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 141 กม.
2019-06-18 11:28:22
2019-06-18 04:28:22 UTC
4.2 17.904°N 96.281°E 8 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 175 กม.
2019-06-18 01:17:02
2019-06-17 18:17:02 UTC
2.3 20.455°N 99.889°E 5 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 2 กม.
2019-06-16 11:56:04
2019-06-16 04:56:04 UTC
3.4 20.726°N 98.762°E 3 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 101 กม.
2019-06-16 07:49:24
2019-06-16 00:49:24 UTC
3.3 18.166°N 96.226°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 180 กม.
2019-06-16 04:51:27
2019-06-15 21:51:27 UTC
4.0 13.179°N 93.646°E 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 603 กม.
2019-06-15 22:41:26
2019-06-15 15:41:26 UTC
2.1 18.575°N 98.505°E 3 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2019-06-11 01:51:52
2019-06-10 18:51:52 UTC
1.9 19.673°N 99.446°E 1.5 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-06-10 23:34:59
2019-06-10 16:34:59 UTC
4.2 9.804°N 94.461°E 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 471 กม.
2019-06-10 21:30:02
2019-06-10 14:30:02 UTC
3.2 21.408°N 97.816°E 6 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 214 กม.
2019-06-10 21:07:23
2019-06-10 14:07:23 UTC
3.9 20.327°N 99.019°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 50 กม.
2019-06-10 20:55:10
2019-06-10 13:55:10 UTC
2.9 20.455°N 98.957°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 65 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-06-26 14:10:29
2019-06-26 07:10:29 UTC
4.7 7.2°S 123.25°E 602 Banda Sea
2019-06-26 12:47:23
2019-06-26 05:47:23 UTC
4.5 8.41°N 82.81°W 17 Panama-Costa Rica Border Region
2019-06-26 12:23:51
2019-06-26 05:23:51 UTC
6.3 8.45°N 82.81°W 41 Panama-Costa Rica Border Region
2019-06-26 12:17:06
2019-06-26 05:17:06 UTC
4.8 55.97°N 163.73°E 10 Off East Coast of Kamchatka
2019-06-26 12:15:25
2019-06-26 05:15:25 UTC
4.6 55.66°N 164.49°E 10 Komandorskiye Ostrova Region
2019-06-26 11:49:59
2019-06-26 04:49:59 UTC
4.8 2.61°S 138.53°E 10 Irian Jaya, Indonesia
2019-06-26 11:17:05
2019-06-26 04:17:05 UTC
5.4 44.44°N 147.04°E 10 Kuril Islands
2019-06-26 10:18:15
2019-06-26 03:18:15 UTC
5.6 9.45°S 157.62°E 10 Solomon Islands
2019-06-26 09:18:08
2019-06-26 02:18:08 UTC
6.3 56.16°N 164.02°E 10 Komandorskiye Ostrova Region
2019-06-26 02:20:16
2019-06-25 19:20:16 UTC
4.6 21.88°S 68.43°W 118 Chile-Bolivia Border Region
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather