หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562   
แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

    ติดต่อ
       Earthquake Hotline
       1182 กด 3
       02-366-9410
       02-399-0969
       02-399-4547
       Fax.
       02-399-0967
       02-399-0968
       Email
      


เตรียมตัวเตรียมใจ ลดภัยพิบัติ


กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยแห่งประเทศไทย


วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-08-21 16:19:19
2019-08-21 09:19:19 UTC
4.7 8.932°N 94.045°E 23 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 491 กม.
2019-08-21 04:31:49
2019-08-20 21:31:49 UTC
2.4 19.692°N 99.591°E 5 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-08-21 01:38:32
2019-08-20 18:38:32 UTC
2.6 21.202°N 101.741°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 171 กม.
2019-08-20 21:01:10
2019-08-20 14:01:10 UTC
1.9 19.688°N 99.454°E 3 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2019-08-19 23:41:32
2019-08-19 16:41:32 UTC
2.8 20.622°N 97.839°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 144 กม.
2019-08-19 19:45:58
2019-08-19 12:45:58 UTC
3.1 17.987°N 96.201°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 183 กม.
2019-08-19 13:38:05
2019-08-19 06:38:05 UTC
3.6 17.85°N 96.18°E 10 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 186 กม.
2019-08-18 13:28:33
2019-08-18 06:28:33 UTC
4.6 23.962°N 93.811°E 50 พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 673 กม.
2019-08-18 10:38:14
2019-08-18 03:38:14 UTC
4.6 18.381°N 94.65°E 22 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 347 กม.
2019-08-18 10:24:21
2019-08-18 03:24:21 UTC
5.3 18.371°N 94.539°E 14 ประเทศพม่า
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 359 กม.
2019-08-18 00:38:17
2019-08-17 17:38:17 UTC
1.8 19.266°N 99.629°E 3 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2019-08-17 21:04:52
2019-08-17 14:04:52 UTC
3.6 21.761°N 100.071°E 3 พรมแดนพม่า-จีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 148 กม.
2019-08-16 22:52:43
2019-08-16 15:52:43 UTC
2.4 19.698°N 99.71°E 5 อ.พาน จ.เชียงราย
2019-08-16 22:47:52
2019-08-16 15:47:52 UTC
1.6 19.686°N 99.723°E 1 อ.พาน จ.เชียงราย
2019-08-15 04:56:31
2019-08-14 21:56:31 UTC
4.5 4.714°N 95.592°E 10 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 469 กม.
2019-08-14 18:37:26
2019-08-14 11:37:26 UTC
2.4 18.875°N 101.425°E 5 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 78 กม.
2019-08-14 00:47:40
2019-08-13 17:47:40 UTC
4.5 4.562°N 97.719°E 10 ตอนเหนือหมู่เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 350 กม.
2019-08-13 06:04:29
2019-08-12 23:04:29 UTC
2.3 19.259°N 98.02°E 10 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
2019-08-12 17:00:27
2019-08-12 10:00:27 UTC
2.1 19.361°N 98.222°E 1 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2019-08-12 04:47:32
2019-08-11 21:47:32 UTC
2.1 19.739°N 99.611°E 4 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด

วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2019-08-21 17:59:12
2019-08-21 10:59:12 UTC
4.6 50.46°S 139.53°E 10 Western Indian Antarctic Ridge
2019-08-21 17:04:47
2019-08-21 10:04:47 UTC
4.6 28.79°S 71.42°W 27 Near Coast of Central Chile
2019-08-21 16:24:57
2019-08-21 09:24:57 UTC
5.6 5.99°S 154.63°E 102 Solomon Islands
2019-08-21 16:19:11
2019-08-21 09:19:11 UTC
4.9 8.93°N 93.28°E 10 Nicobar Islands, India Region
2019-08-21 13:46:48
2019-08-21 06:46:48 UTC
4.7 54.12°S 6.65°E 10 Bouvet Island Region
2019-08-21 10:35:23
2019-08-21 03:35:23 UTC
4.6 42.47°N 143.07°E 11 Hokkaido, Japan Region
2019-08-21 07:02:59
2019-08-21 00:02:59 UTC
5.0 5.94°N 126.95°E 150 Mindanao, Philippines
2019-08-21 01:31:55
2019-08-20 18:31:55 UTC
4.5 17.27°N 147.04°E 128 Mariana Islands Region
2019-08-21 00:04:45
2019-08-20 17:04:45 UTC
4.8 23.44°S 69.9°W 93 Northern Chile
2019-08-20 23:04:35
2019-08-20 16:04:35 UTC
4.7 22.63°N 123.82°E 10 Southeast of Taiwan
แผ่นดินไหวทั่วโลกทั้งหมด

ข้อปฏิบัติ ป้องกันภัยแผ่นดินไหว สึนามิ

ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย และการเตรียมพร้อมรับมือ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว


          ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็นภัยธรรมชาติที่ยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ การป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องการข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกต้องจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สำหรับงานด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ปัจจุบันหน่วยงานที่มีระบบเครื่อข่ายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ทำหน้าที่ในการตรวจและวิเคราะห์แผ่นดินไหวทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และสถานีวัดระดับน้ำทะเล ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อตรวจวัด เฝ้าระวัง และให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องภัยแผ่นดินไหวในประเทศอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดจนแจ้งเตือนภัยให้กับพื้นที่เสียงภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล
          การเตรียมการล่วงหน้าเพื่องานป้องกันภัยแผ่นดินไหว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์ และหลังเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการวางแผน ทั้งทางด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติการ ด้านวิชาการ วิเคราะห์วิจัย และด้านมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดภัย เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และภารกิจ ข้างต้น แม้ว่าจากสถิติในอดีตประเทศไทยจัดว่าอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ ของโลก แต่มิได้หมายความว่า ประเทศไทยปลอดภัยจากภัยแผ่นดินไหว

Earthquake TMD APP Thai Weather

Thai Weather
Thai Weather