หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   

เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง - Local Earthquake

  [ คลิกที่เหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด ]
  Phase (Phase Count) คือ จำนวนสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ใช้ในการคำนวนหาศูนย์กลาง
   เหตุการณ์ที่มีผู้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
km.
Phase บริเวณศูนย์กลาง
2019-11-18 01:32:42
2019-11-17 18:32:42 UTC
3.7 7.387°N 94.934°E 14 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
Nicobar Islands, India Region
2019-11-18 01:23:26
2019-11-17 18:23:26 UTC
4.0 7.1°N 94.275°E 10 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
Nicobar Islands, India Region
2019-11-17 17:43:55
2019-11-17 10:43:55 UTC
2.9 18.736°N 102.346°E 10 20 ประเทศลาว
Laos
2019-11-17 15:28:02
2019-11-17 08:28:02 UTC
3.8 7.057°N 94.397°E 20 10 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
Nicobar Islands, India Region
2019-11-17 13:47:08
2019-11-17 06:47:08 UTC
4.6 7.174°N 94.71°E 10 36 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
Nicobar Islands, India Region
2019-11-17 12:55:13
2019-11-17 05:55:13 UTC
4.3 7.239°N 94.505°E 18 13 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
Nicobar Islands, India Region
2019-11-17 12:39:30
2019-11-17 05:39:30 UTC
4.0 7.183°N 95.029°E 10 13 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย
Nicobar Islands, India Region
2019-11-17 12:20:22
2019-11-17 05:20:22 UTC
2.9 20.111°N 99.529°E 1 16 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
Amphoe MaeAi, ChiangMai
2019-11-17 09:59:19
2019-11-17 02:59:19 UTC
3.0 20.117°N 99.516°E 4 16 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
Amphoe MaeAi, ChiangMai
2019-11-17 07:31:04
2019-11-17 00:31:04 UTC
2.2 18.883°N 99.247°E 5 6 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
Amphoe DoiSaket, ChiangMai
2019-11-15 22:47:32
2019-11-15 15:47:32 UTC
3.0 19.397°N 96.413°E 5 17 ประเทศพม่า
Myanmar
2019-11-15 18:09:35
2019-11-15 11:09:35 UTC
3.6 22.821°N 103.521°E 3 16 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
Yunnan, China
2019-11-13 10:42:34
2019-11-13 03:42:34 UTC
3.6 21.238°N 98.67°E 3 20 ประเทศพม่า
Myanmar
2019-11-13 10:06:26
2019-11-13 03:06:26 UTC
4.0 20.792°N 97.853°E 10 35 ประเทศพม่า
Myanmar
2019-11-13 00:17:37
2019-11-12 17:17:37 UTC
2.1 20.299°N 100.273°E 1 15 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
Amphoe ChiangSaen, ChiangRai
2019-11-12 22:24:18
2019-11-12 15:24:18 UTC
4.3 16.748°N 96.19°E 6 26 ประเทศพม่า
Myanmar
2019-11-12 17:45:22
2019-11-12 10:45:22 UTC
2.1 16.836°N 98.536°E 1 15 อ.แม่ระมาด จ.ตาก
Amphoe MaeRamat, Tak
2019-11-12 06:39:35
2019-11-11 23:39:35 UTC
2.3 19.726°N 97.671°E 2 19 ประเทศพม่า
Myanmar
2019-11-10 23:55:21
2019-11-10 16:55:21 UTC
2.7 21.267°N 97.839°E 5 11 ประเทศพม่า
Myanmar
2019-11-10 03:04:08
2019-11-09 20:04:08 UTC
1.7 18.967°N 99.018°E 5 14 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
Amphoe SanSai, ChiangMai
เหตุการณ์ที่ 1 to 20 of 5806เหตุการณ์ที่ 1 to 20 of 5806