หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM NANS
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรน่าน


STATION CODENANS
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรน่าน
Latitude18.863602
Longitude100.741757         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP