หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CRMJ
กศน. อ.แม่จัน จ.เชียงราย


STATION CODECRMJ
Nameกศน. อ.แม่จัน จ.เชียงราย
Latitude20.12668
Longitude99.813593         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP