หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM RATC
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี


STATION CODERATC
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี
Latitude13.489793
Longitude99.792555         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB