หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CRMM
ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย


STATION CODECRMM
Nameที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย
Latitude19.8493426
Longitude100.153780         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP