หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM BKSI
สถานีอุตุนิยมวิทยาศูนย์สิริกิตติ์


STATION CODEBKSI
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาศูนย์สิริกิตติ์
Latitude13.726333
Longitude100.55983         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB