หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM BKSI
สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ฯ สิริกิติติ์)


STATION CODEBKSI
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ฯ สิริกิติติ์)
Latitude13.726333
Longitude100.55983         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB