หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SAWA
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์


STATION CODESAWA
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์
Latitude15.671634
Longitude100.13213         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB