หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CMPR
ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


STATION CODECMPR
Nameที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
Latitude19.365997
Longitude99.202268         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP