หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM OMKO
สถานีเรดาร์อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


STATION CODEOMKO
Nameสถานีเรดาร์อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Latitude17.798472
Longitude98.432885         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP