หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SUKH
อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพร่ จ.สุโขทัย


STATION CODESUKH
Nameอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพร่ จ.สุโขทัย
Latitude17.482143
Longitude99.631013         Google Maps
Elevation58.0294
Digitizersmart24
Data formatCD11,SUDS
Velocity SensorSP -S13-1HZ
Velocity Sampling Rate50Hz
Velocity Channelshn,she,shz
Accelerometer1 ACC-PA23
Acceleration Sampling Rate100Hz
Acceleration ChannelHHN,HHE,BHZ
Power SupplyAC 220 v toDC,charger
Communicationip star
Storage40GB