หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM LPSP
อบต.สบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง


STATION CODELPSP
Nameอบต.สบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
Latitude17.875397
Longitude99.346323         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP