หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM TSYB
ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


STATION CODETSYB
Nameที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
Latitude17.227538
Longitude98.225545         Google Maps
Velocity SensorSurface BB