หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM UTHS
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


STATION CODEUTHS
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
Latitude15.353557
Longitude100.009555         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP