หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM KHOB
ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์


STATION CODEKHOB
Nameที่ว่าการอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
Latitude18.026497
Longitude101.068878         Google Maps
Velocity SensorSurface BB