หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM KHOB
ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์


STATION CODEKHOB
Nameที่ว่าการอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
Latitude18.026497
Longitude101.068878         Google Maps
Velocity SensorSurface BB