หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SUAB
เทศบาลตำบลเวียงสรวย จังหวัดเชียงราย


STATION CODESUAB
Nameเทศบาลตำบลเวียงสรวย จังหวัดเชียงราย
Latitude19.661068
Longitude99.534545         Google Maps
Velocity SensorSurface BB