หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM CHUM
สอต.ชุมพร จ.ชุมพร


STATION CODECHUM
Nameสอต.ชุมพร จ.ชุมพร
Latitude10.49799
Longitude99.188522         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP