หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM KRAS
สอต.กระบี่ (สนามบิน) อ.เหนืองคลอง จ.กระบี่


STATION CODEKRAS
Nameสอต.กระบี่ (สนามบิน) อ.เหนืองคลอง จ.กระบี่
Latitude8.10345
Longitude98.975513         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP