หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM PNGA
สอต.พังงา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (เขาหลัก)


STATION CODEPNGA
Nameสอต.พังงา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (เขาหลัก)
Latitude8.683898
Longitude98.252053         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB