หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM LANT
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะลันตา จ.กระบี่


STATION CODELANT
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะลันตา จ.กระบี่
Latitude7.544767
Longitude99.046562         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB