หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SATU
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล


STATION CODESATU
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
Latitude6.65373
Longitude100.083314         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- SP