หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM SRKA
สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์


STATION CODESRKA
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์
Latitude9.14495
Longitude99.633375         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB