หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM BUEN
อบต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ


STATION CODEBUEN
Nameอบต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
Latitude18.045138
Longitude104.1313         Google Maps
Velocity SensorBH 3T/5T- BB