หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM LAMP
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวลา ปาง(เขื่อนกิ่วลม)


STATION CODELAMP
Nameสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวลา ปาง(เขื่อนกิ่วลม)
Latitude18.522586
Longitude99.6323         Google Maps
Elevation246.655
Digitizersmart24
Data formatCD11,SUDS
Velocity SensorSurface BB
Velocity Sampling Rate50Hz
Velocity Channelshn,she,shz
Accelerometer1 ACC-PA23
Acceleration Sampling Rate100Hz
Acceleration ChannelHHN,HHE,BHZ
Power SupplyAC 220 v toDC,charger
Communicationip star
Storage40GB