หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM KRAU
ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย


STATION CODEKRAU
Nameที่ว่าการอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
Latitude16.88377
Longitude101.884585         Google Maps
Velocity SensorSurface BB