หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   

สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
TM MHMT
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแม่ฮ่องสอน (แม่สะเรียง)


STATION CODEMHMT
Nameสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแม่ฮ่องสอน (แม่สะเรียง)
Latitude18.176444
Longitude97.93116         Google Maps
Elevation200
Digitizertaurus,trident
Data formatseed
Velocity SensorSurface SP
Velocity Sampling Rate100Hz
Velocity Channelchn,che,chz
AccelerometerTSA 100
Acceleration Sampling Rate100Hz
Acceleration ChannelAHN,AHE,AHZ
Power SupplyAC 220 v toDC,charger
CommunicationADSL
Storage40GB