หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562   

สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
MAEH
สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน


STATION CODEMAEH
Nameสถานีอุตุนิยมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน
Latitude19.2985
Longitude97.9759         Google Maps