รายชื่อสถานีตรวจแผ่นดินไหว Network Code Station Code LON LAT ELEV velocity sensor ch Data format sampling rate hz accelerometer sampling rate hz digitizer ch Power supply communication storage
เขื่อนคีรีธาร จ.จันทบุรี TM CHBT 102.3297 12.7526 4 Trillium120 sec bhn,bhe,bhz seed 100 TSA 100 100 taurus,trident AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ TM CMMT 98.9476 18.8128 399.7 Trillium120 sec bhn,bhe,bhz seed 100 TSA 100 100 taurus,trident AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
เขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี TM KHLT 98.5893 14.797 164 Trillium 40 sec chn,che,chz seed 100 TSA 100 100 taurus,trident AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
เขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา TM KRDT 104.8442 14.5905 266 Trillium 40 sec chn,che,chz seed 100 TSA 100 100 taurus,trident AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.แม่ฮ่องสอน TM MHIT 97.9632 19.3148 270 Trillium120 sec bhn,bhe,bhz seed 100 TSA 100 100 taurus,trident AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน TM MHMT 97.931 18.1764 164 Trillium 40 sec chn,che,chz seed 100 TSA 100 100 taurus,trident AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ADSL 40GB
เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ TM PBKT 100.9687 16.5733 8 Trillium120 sec bhn,bhe,bhz seed 100 TSA 100 100 taurus,trident AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
เขื่อนบางวาด จ.ภูเก็ต TM PKDT 98.335 7.892 53 Trillium 40 sec chn,che,chz seed 100 TSA 100 100 taurus,trident AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
ระนอง TM RNTT 98.4778 9.3904 38 Trillium 40 sec chn,che,chz seed 100 TSA 100 100 taurus,trident AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
สงขลา TM SKLT 100.6188 7.1735 14.5 Trillium120 sec bhn,bhe,bhz seed 100 TSA 100 100 taurus,trident AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ADSL 40GB
เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี TM SRDT 99.1212 14.3945 122 Trillium 40 sec chn,che,chz seed 100 TSA 100 100 taurus,trident AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
เขื่อนรัชประภา จ.สุราษฏร์ธานี TM SURT 98.795 8.9577 26 Trillium 40 sec chn,che,chz seed 100 TSA 100 100 taurus,trident AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
เขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี TM UBPT 105.4695 15.2773 120 Trillium120 sec bhn,bhe,bhz seed 100 TSA 100 100 taurus,trident AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
เขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร TM SKNT 103.9815 16.9742 254 Trillium 40 sec chn,che,chz seed 100 TSA 100 100 taurus,trident AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
เขื่อนท่างิ้วจ.ตรัง TM TRTT 99.6912 7.8362 71 Trillium 40 sec chn,che,chz seed 100 TSA 100 100 taurus,trident AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
เขื่อนแควน้อย   จ.พิษณุโลก TMD PHIT 100.416499 17.189269 113.5 SP -S13-1HZ shn,she,shz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 HHN,HHE,BHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพร่  จ.สุโขทัย TMD SUKH 99.631013 17.482143 58.0294 SP -S13-1HZ shn,she,shz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 HHN,HHE,BHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
เขื่อนสิริกิต  จ.อุตรดิตถ์ TMD UTTA 100.554083 17.744258 62.61 SP -S13-1HZ shn,she,shz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 HHN,HHE,BHZ AC 220 v toDC,charger ADSL 40GB
อ่างเก็บน้ำสอง  จ.แพร่ TMD PHRA 100.229325 18.498912 186.83564 BB  KS2000M 120 sec bhn,bhe,bhz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 HHN,HHE,BHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
เขื่อนกิ่วลม  จ.ลำปาง TMD LAMP 99.632246 18.522614 246.655 SP -S13-1HZ shn,she,shz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 HHN,HHE,BHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
ฝายน้ำกอน  จ.น่าน TMD NAN 100.911631 19.283535 261.711992 SP -S13-1HZ shn,she,shz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 HHN,HHE,BHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
อ่างเก็บน้ำแม่ปืม  จ.พะเยา TMD PAYA 99.869172 19.360284 408.264 SP -S13-1HZ shn,she,shz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 HHN,HHE,BHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง  จ.เชียงราย TMD CRAI 100.373434 20.228927 356.746966 BB  KS2000M 120 sec bhn,bhe,bhz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 HHN,HHE,BHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
สถานีอุตุฯดอยอ่างขาง  จ.เชียงใหม่ TMD CMAI 99.04526 19.932477 1502.668207 BB  KS2000M 120 sec bhn,bhe,bhz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 HHN,HHE,BHZ AC 220 v toDC,charger ADSL 40GB
สถานีอุตุฯอุ้มผาง  จ.ตาก TMD UMPA 98.86035 16.20572 403.234 BB  KS2000M 120 sec bhn,bhe,bhz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 HHN,HHE,BHZ AC 220 v toDC,charger ADSL 40GB
เขื่อนปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธุ์    TMD PRAC 99.79288 12.47263 53.63791 BB  KS2000M 120 sec bhn,bhe,bhz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 HHN,HHE,BHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
เขื่อนทับเสลา  จ.อุทัยธานี                            TMD UTHA 99.445133 15.558565 128.607 SP -S13-1HZ shn,she,shz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 HHN,HHE,BHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี TMD PHET 99.62675 12.91331 100.6704 SP -S13-1HZ shn,she,shz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 HHN,HHE,BHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทยา จ.ชลบุรี TMD PATY 100.865694 12.923188 39.190244 SP -S13-1HZ shn,she,shz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 HHN,HHE,BHZ AC 220 v toDC,charger ADSL 40GB
อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง จ.นครศรีธรรมราช TMD SRIT 99.60196 8.59549 58.4626 BB  KS2000M 120 sec bhn,bhe,bhz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 HHN,HHE,BHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
ฝายเก็บน้ำท่าทอง จ. สุราษฏร์ธานี TMD SURA 99.62945 9.16634 -5.54492 BB  KS2000M 120 sec bhn,bhe,bhz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
อ่างเก็ยน้ำช่อระกา จ. ชัยภูมิ TMD CHAI 101.9864 15.9018 198.9548 SP -S13-1HZ shn,she,shz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเหงือก จ. หนองคาย TMD NONG 103.1457 18.06346 140.47 BB  KS2000M 120 sec bhn,bhe,bhz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จ. นครพนม TMD PANO 104.6122 17.1476 135.5955 BB  KS2000M 120 sec bhn,bhe,bhz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
สถานีอากาศเกษตรท่าพระ จ. ขอนแก่น TMD KHON 102.823 16.33778 134.6877 SP -S13-1HZ shn,she,shz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ADSL 40GB
อ่างเก็บน้ำคลองท่าด่าน จ. นครนายก TMD NAYO 101.3209 14.31523 106.293 BB  KS2000M 120 sec bhn,bhe,bhz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
อ่างเก็บน้ำอำปืม จ. สุรินทร์ TMD SURI 103.5529 14.7688 125.908 SP -S13-1HZ shn,she,shz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง จ. สระแก้ว TMD SRAK 102.0425 14.012 96.90778 SP -S13-1HZ shn,she,shz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหนาม จ. เลย TMD LOEI 101.2644 17.50928 305.5835 BB  KS2000M 120 sec bhn,bhe,bhz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB
อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด จ. กระบี่ TMD KRAB 99.631013 8.2215 58.0294 SP -S13-1HZ shn,she,shz CD11,SUDS 50 1 ACC-PA23 100 smart24 AHN,AHE,AHZ AC 220 v toDC,charger ip star 40GB