หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กรุณากรอกแบบสอบถามท่านพึงพอใจในระบบการแจ้งเตือนรูปแบบใด การแก้ไขปัญหาไม่มีเสียงเตือน
แจ้งปัญหาการใช้งาน
ระบบเฝ้าระวังเหตุหารณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกด้วยเสียงเตือนบอกขนาด (เสียงใหม่ 2023)

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2023-02-04 13:04:15
2023-02-04 06:04:15 UTC
4.7 34.85°N 14.34°E 10 Central Mediterranean Sea
2023-02-04 12:09:40
2023-02-04 05:09:40 UTC
5.1 21.84°S 174.31°W 10 Tonga Islands
2023-02-04 09:48:42
2023-02-04 02:48:42 UTC
4.8 2.48°S 140.79°E 10 Near North Coast of West Papua
2023-02-04 09:45:46
2023-02-04 02:45:46 UTC
4.7 34.42°N 45.61°E 10 Iran-Iraq Border Region
2023-02-04 09:00:04
2023-02-04 02:00:04 UTC
4.7 32.69°S 69.2°W 53 Mendoza Province, Argentina
2023-02-04 06:14:21
2023-02-03 23:14:21 UTC
5.0 39.02°S 175.84°E 92 North Island, New Zealand
2023-02-04 00:54:30
2023-02-03 17:54:30 UTC
5.1 15.46°S 167.49°E 110 Vanuatu Islands
2023-02-03 19:14:41
2023-02-03 12:14:41 UTC
4.9 37.03°N 96.9°E 12 Qinghai, China
2023-02-03 19:04:21
2023-02-03 12:04:21 UTC
5.1 37.01°N 96.92°E 15 Qinghai, China
2023-02-03 18:26:56
2023-02-03 11:26:56 UTC
4.8 53.13°N 170.34°W 10 Fox Islands, Aleutian Islands


เหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียงล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2023-02-04 14:34:41
2023-02-04 07:34:41 UTC
5.0 22.781°N 95.985°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 432 กม.
2023-02-04 04:34:58
2023-02-03 21:34:58 UTC
2.8 21.168°N 99.918°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 81 กม.
2023-02-02 08:04:48
2023-02-02 01:04:48 UTC
4.2 19.733°N 94.069°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 412 กม.
2023-02-01 23:57:31
2023-02-01 16:57:31 UTC
1.6 19.934°N 99.266°E 3 ต. สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
2023-02-01 08:15:11
2023-02-01 01:15:11 UTC
3.2 22.106°N 101.677°E 2 ประเทศลาว
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 237 กม.
2023-02-01 05:26:40
2023-01-31 22:26:40 UTC
2.1 21.097°N 99.942°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 73 กม.
2023-02-01 04:11:11
2023-01-31 21:11:11 UTC
2.0 21.083°N 99.934°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 72 กม.
2023-01-31 20:59:53
2023-01-31 13:59:53 UTC
2.3 19.908°N 97.918°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 55 กม.
2023-01-31 20:57:36
2023-01-31 13:57:36 UTC
2.1 19.857°N 98.006°E 5 ประเทศเมียนมา
2023-01-31 18:25:41
2023-01-31 11:25:41 UTC
1.9 21.11°N 99.877°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 75 กม.
2023-01-31 11:49:03
2023-01-31 04:49:03 UTC
4.8 24.748°N 94.441°E 10 ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 701 กม.
2023-01-31 11:16:46
2023-01-31 04:16:46 UTC
3.3 22.588°N 101.363°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 268 กม.
2023-01-31 01:45:36
2023-01-30 18:45:36 UTC
5.1 12.176°N 93.56°E 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 642 กม.
2023-01-30 10:27:16
2023-01-30 03:27:16 UTC
4.1 18.651°N 95.19°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 291 กม.
2023-01-30 00:22:56
2023-01-29 17:22:56 UTC
2.5 21.23°N 99.758°E 6 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 89 กม.
2023-01-29 10:04:54
2023-01-29 03:04:54 UTC
2.9 20.99°N 99.937°E 1 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 62 กม.
2023-01-29 05:23:38
2023-01-28 22:23:38 UTC
3.0 22.365°N 95.923°E 10 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 398 กม.
2023-01-28 23:43:08
2023-01-28 16:43:08 UTC
1.7 8.608°N 98.514°E 2 ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 18 กม.
2023-01-28 10:52:03
2023-01-28 03:52:03 UTC
2.7 19.72°N 98.395°E 5 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 27 กม.
2023-01-28 02:22:27
2023-01-27 19:22:27 UTC
2.3 20.009°N 97.875°E 3 ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 67 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด