หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 4.5 แสดง 15 เหตุการณ์ล่าสุด โดยดึงข้อมูลมาจาก GEOFON RSS news feed.

Showing 15 recent events and Magitude larger than 4.5 souce by GEOFON RSS news feed.

Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Region
2020-02-17 14:20:24 4.5 37.11°N 14.77°W Azores Cape St. Vincent Ridge
2020-02-17 13:50:20 4.6 4.48°S 138.72°E Irian Jaya, Indonesia
2020-02-17 12:54:53 5.4 28.56°N 142.75°E Bonin Islands, Japan Region
2020-02-17 12:11:48 4.6 7.22°S 106.08°E Java, Indonesia
2020-02-17 09:18:04 5.0 57.68°N 156.25°W Alaska Peninsula
2020-02-17 05:10:29 5.3 60.07°S 27.66°W South Sandwich Islands Region
2020-02-17 03:40:54 4.5 35.95°N 140.17°E Near East Coast of Honshu, Japan
2020-02-17 03:33:17 5.0 51.39°N 178.13°W Andreanof Islands, Aleutian Islands
2020-02-17 00:28:12 5.4 33.2°S 179.8°E South of Kermadec Islands
2020-02-16 22:05:44 5.2 21.97°S 68.5°W Chile-Bolivia Border Region
2020-02-16 21:56:52 4.5 32.57°N 4.28°W Morocco
2020-02-16 18:02:16 4.5 38.42°N 44.39°E Turkey-Iran Border Region
2020-02-16 15:32:46 4.6 15.2°S 174.09°W Tonga Islands
2020-02-16 12:30:47 5.2 27.12°N 55.82°E Southern Iran
2020-02-14 13:50:46 4.8 16.63°S 72.9°W Near Coast of Peru