หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 5.0 แสดงเหตุการณ์ย้อนหลัง 10 วัน

Show earthquake past 10 days and Magitude larger than 5.0

Disclaimer: automatically determined earthquake locations may be erroneous!
Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km.
Region
2022-12-02 20:05:09 4.7 43.078°N 17.900°E 20 NW Balkan Region
2022-12-02 08:55:16 5.0 0.007°S 123.405°E 156 Minahassa Peninsula Sulawesi
2022-12-02 00:29:41 5.0 49.750°N 156.009°E 10 Kuril Islands
2022-12-01 18:18:11 4.5 26.839°N 55.153°E 10 Southern Iran
2022-12-01 13:30:51 4.9 8.434°N 81.871°W 10 Panama
2022-12-01 11:59:02 4.8 52.916°N 165.862°W 10 South of Aleutian Islands
2022-12-01 11:02:45 5.1 0.453°S 19.821°W 10 Central Mid Atlantic Ridge
2022-12-01 08:29:47 4.9 4.784°S 101.031°E 10 Southern Sumatra Indonesia
2022-12-01 03:37:00 4.7 40.473°N 143.844°E 10 Off East Coast of Honshu Japan
2022-11-30 15:17:43 5.5 26.890°N 55.222°E 10 Southern Iran
2022-11-30 13:30:09 5.0 2.566°S 139.353°E 10 Near North Coast of Irian Jaya
2022-11-30 10:48:05 5.6 38.821°S 175.922°E 10 North Island New Zealand
2022-11-30 09:54:20 4.7 19.794°N 109.227°W 10 Revilla Gigedo Islands Region
2022-11-30 03:45:55 4.9 37.282°N 141.667°E 10 Near East Coast of Honshu Japan
2022-11-30 02:55:39 5.3 56.188°N 116.369°W 10 Alberta Canada
2022-11-30 00:55:56 5.5 56.149°N 116.549°W 10 Alberta Canada
2022-11-29 23:50:39 5.5 53.938°N 35.054°W 10 Reykjanes Ridge
2022-11-29 23:45:08 5.5 56.217°N 116.414°W 10 Alberta Canada
2022-11-29 20:06:41 4.9 38.181°N 24.245°E 10 Aegean Sea
2022-11-29 19:30:49 5.3 20.660°S 178.874°E 10 South of Fiji Islands
2022-11-29 16:05:39 5.3 53.941°N 34.966°W 10 Reykjanes Ridge
2022-11-29 15:57:19 4.9 26.396°N 129.261°E 10 Ryukyu Islands Japan
2022-11-29 15:54:47 5.5 53.699°N 35.243°W 10 Reykjanes Ridge
2022-11-29 14:20:41 4.6 2.257°N 96.246°E 10 Northern Sumatra Indonesia
2022-11-28 22:26:41 4.9 2.990°S 129.880°E 10 Seram Indonesia
2022-11-28 09:30:28 5.7 21.314°S 174.420°W 10 Tonga Islands
2022-11-28 02:51:25 5.6 37.163°N 32.433°W 10 Azores Islands Region
2022-11-27 19:58:43 4.8 39.516°N 74.297°E 10 Southern Xinjiang China
2022-11-27 10:53:28 4.5 55.766°N 162.495°E 10 Near East Coast of Kamchatka
2022-11-27 08:32:41 4.9 11.788°N 86.608°W 81 Near Coast of Nicaragua
2022-11-27 04:59:48 5.5 49.670°N 155.374°E 10 Kuril Islands
2022-11-27 04:43:24 5.2 9.509°N 126.510°E 10 Mindanao Philippines
2022-11-27 02:50:56 5.0 24.592°S 112.350°W 10 Easter Island Region
2022-11-27 01:57:10 4.9 17.190°S 173.226°W 10 Tonga Islands
2022-11-26 22:39:21 5.0 5.846°S 130.564°E 109 Banda Sea
2022-11-26 20:00:19 4.5 32.335°N 142.494°E 10 Southeast of Honshu Japan
2022-11-26 18:44:00 5.1 49.523°N 155.566°E 10 Kuril Islands
2022-11-26 17:38:01 4.5 23.766°N 121.848°E 10 Taiwan
2022-11-26 15:17:36 4.6 31.190°N 138.857°E 306 Southeast of Honshu Japan
2022-11-26 14:40:13 4.4 30.489°N 116.399°W 15 Baja California Mexico
2022-11-26 13:10:07 4.9 17.014°N 147.195°E 10 Mariana Islands Region
2022-11-26 06:05:35 5.4 18.754°N 147.006°E 10 Mariana Islands Region
2022-11-26 03:50:17 5.1 49.580°N 125.659°W 10 Vancouver Island Canada Region
2022-11-25 23:37:46 4.7 55.435°N 162.436°E 10 Near East Coast of Kamchatka
2022-11-25 13:46:53 5.7 9.763°S 159.859°E 10 Solomon Islands
2022-11-25 11:27:03 5.5 19.482°S 175.257°W 10 Tonga Islands
2022-11-25 07:04:30 4.4 34.306°N 137.440°E 312 Near S Coast of Honshu Japan
2022-11-24 22:43:35 5.3 9.756°S 159.503°E 10 Solomon Islands
2022-11-24 19:19:31 5.2 31.470°N 103.665°W 10 Western Texas
2022-11-24 15:05:02 4.4 18.387°N 121.002°E 10 Luzon Philippines
2022-11-24 09:15:26 5.4 9.759°S 159.602°E 10 Solomon Islands
2022-11-24 02:11:27 4.8 4.245°S 100.486°E 10 Southwest of Sumatra Indonesia
2022-11-24 00:31:57 4.9 71.617°N 4.042°W 10 Jan Mayen Island Region
2022-11-23 22:00:20 4.9 71.843°N 4.012°W 10 Jan Mayen Island Region
2022-11-23 20:36:54 5.0 9.660°S 160.403°E 10 Solomon Islands
2022-11-23 17:04:30 5.1 72.537°N 3.340°E 10 Norwegian Sea
2022-11-23 16:52:23 5.0 33.616°N 141.297°E 10 Off East Coast of Honshu Japan
2022-11-23 16:26:31 4.8 44.399°N 140.271°E 10 Eastern Sea of Japan
2022-11-23 01:08:16 5.9 40.930°N 31.080°E 10 Turkey