หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว   วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563   

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 5.0 แสดงเหตุการณ์ย้อนหลัง 10 วัน

Show earthquake past 10 days and Magitude larger than 5.0

Disclaimer: automatically determined earthquake locations may be erroneous!
Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km.
Region
2020-12-05 08:08:23 5.5 8.098°S 128.374°E 10 Timor Sea
2020-12-05 06:43:24 5.5 19.086°S 173.216°W 10 Tonga Islands
2020-12-04 09:57:19 5.1 6.633°S 127.370°E 388 Banda Sea
2020-12-04 05:48:21 5.2 31.345°S 68.641°W 87 San Juan Province Argentina
2020-12-04 05:25:36 5.4 6.051°S 125.271°E 10 Banda Sea
2020-12-04 04:06:16 5.2 23.956°S 66.547°W 188 Jujuy Province Argentina
2020-12-03 19:48:40 5.2 3.219°N 98.268°E 132 Northern Sumatra Indonesia
2020-12-03 17:07:35 5.4 22.811°S 170.742°E 10 Southeast of Loyalty Islands
2020-12-03 05:45:27 5.0 38.069°N 41.772°E 64 Turkey
2020-12-03 05:15:32 5.0 38.138°N 118.085°W 10 CaliforniaNevada Border Region
2020-12-03 02:37:19 5.6 31.918°S 66.562°W 10 La Rioja Province Argentina
2020-12-03 01:08:46 5.1 55.107°N 160.282°W 10 Alaska Peninsula
2020-12-02 20:36:23 5.2 3.508°S 123.276°E 10 Sulawesi Indonesia
2020-12-02 19:40:31 5.1 5.415°S 106.486°W 10 Central East Pacific Rise
2020-12-02 17:00:36 5.8 24.302°S 69.257°W 71 Northern Chile
2020-12-02 15:59:27 5.2 10.911°S 76.308°W 144 Central Peru
2020-12-01 23:32:59 5.2 38.138°N 118.073°W 10 CaliforniaNevada Border Region
2020-12-01 20:52:58 5.6 61.990°S 155.244°E 10 Balleny Islands Region
2020-12-01 16:35:48 6.1 53.633°N 150.599°W 10 South of Alaska
2020-12-01 16:22:38 6.1 52.832°N 168.418°W 10 Fox Islands Aleutian Islands
2020-11-30 22:54:59 6.2 24.354°S 66.962°W 143 Salta Province Argentina
2020-11-30 22:54:31 5.9 48.289°N 140.955°E 537 Primor ye Russia
2020-11-30 17:00:02 5.2 52.837°N 168.377°W 10 Fox Islands Aleutian Islands
2020-11-30 14:55:27 5.0 2.625°S 77.839°W 10 PeruEcuador Border Region
2020-11-30 04:59:07 5.2 52.810°N 168.700°W 10 Fox Islands Aleutian Islands
2020-11-29 23:56:55 5.2 17.646°S 174.769°W 10 Tonga Islands
2020-11-29 21:45:26 5.3 31.673°S 179.018°E 490 Kermadec Islands Region
2020-11-29 16:40:47 5.7 23.315°S 65.068°W 10 Jujuy Province Argentina
2020-11-29 15:57:37 5.1 51.702°N 179.856°W 10 Andreanof Islands Aleutian Islands
2020-11-29 14:48:11 5.3 6.276°S 102.010°E 10 Southwest of Sumatra Indonesia
2020-11-29 10:37:06 5.6 5.450°S 79.627°W 10 Northern Peru
2020-11-29 09:01:36 5.8 14.734°S 167.263°E 119 Vanuatu Islands
2020-11-29 08:07:34 5.5 17.348°N 92.120°W 10 Chiapas Mexico
2020-11-28 21:50:00 6.1 8.678°S 138.904°E 10 Near South Coast of Irian Jaya
2020-11-28 06:57:54 5.5 8.742°S 157.123°E 10 Solomon Islands
2020-11-27 18:45:05 5.4 49.926°N 156.513°E 10 Kuril Islands
2020-11-26 17:27:18 5.3 35.695°N 71.052°E 10 Pakistan
2020-11-26 17:03:47 5.4 39.469°S 46.295°E 10 Southwest Indian Ridge
2020-11-26 03:47:43 5.2 4.657°S 145.021°E 10 Near N Coast of New Guinea PNG
2020-11-25 22:56:04 5.5 62.024°S 154.908°E 10 Balleny Islands Region
2020-11-25 15:20:34 5.1 1.887°N 127.487°E 114 Halmahera Indonesia
2020-11-25 14:25:16 5.3 20.194°S 173.442°W 10 Tonga Islands
2020-11-25 10:58:19 5.2 35.483°S 72.827°W 10 Near Coast of Central Chile
2020-11-25 04:04:52 5.1 30.984°S 72.987°W 10 Off Coast of Central Chile