หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 5.0 แสดงเหตุการณ์ย้อนหลัง 10 วัน

Show earthquake past 10 days and Magitude larger than 5.0

Disclaimer: automatically determined earthquake locations may be erroneous!
Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km.
Region
2022-05-27 09:43:57 5.4 7.777°S 156.304°E 10 Solomon Islands
2022-05-27 08:59:29 4.8 37.883°N 141.693°E 10 Near East Coast of Honshu Japan
2022-05-27 05:37:17 5.2 26.363°S 70.137°W 70 Near Coast of Northern Chile
2022-05-27 04:45:33 4.8 4.781°S 154.597°E 10 Solomon Islands
2022-05-27 02:36:00 6.1 8.458°S 127.260°E 10 Timor Region
2022-05-27 02:20:10 4.8 13.041°N 93.259°E 10 Andaman Islands India Region
2022-05-27 01:07:28 5.4 14.210°S 75.764°W 10 Near Coast of Peru
2022-05-26 18:10:09 5.4 50.271°S 114.471°W 10 Southern East Pacific Rise
2022-05-26 15:37:59 6.5 22.609°S 172.163°E 10 Southeast of Loyalty Islands
2022-05-26 12:02:20 6.7 14.819°S 70.196°W 216 Central Peru
2022-05-26 09:23:32 4.7 35.579°N 117.408°W 15 Central California
2022-05-26 08:43:40 5.2 17.481°S 177.665°W 10 Fiji Islands Region
2022-05-26 07:48:50 4.7 32.213°N 91.900°E 10 Xizang
2022-05-25 23:41:05 4.6 18.339°S 174.544°W 10 Tonga Islands
2022-05-25 21:42:58 5.4 16.292°N 95.726°W 10 Oaxaca Mexico
2022-05-25 18:58:36 4.8 11.787°N 87.036°W 10 Near Coast of Nicaragua
2022-05-25 15:05:14 5.0 4.493°S 93.141°E 10 South Indian Ocean
2022-05-24 21:18:19 4.8 5.817°S 103.698°E 69 Southern Sumatra Indonesia
2022-05-24 12:57:59 5.1 17.581°S 69.420°W 144 PeruBolivia Border Region
2022-05-24 07:11:11 5.4 35.926°N 70.111°E 10 Hindu Kush Region Afghanistan
2022-05-24 04:00:29 4.9 84.188°N 0.245°E 10 North of Svalbard
2022-05-23 23:11:46 4.8 3.748°N 128.186°E 153 North of Halmahera Indonesia
2022-05-23 19:26:37 5.3 17.067°S 167.496°E 10 Vanuatu Islands
2022-05-23 18:45:07 5.1 14.102°N 145.903°E 10 Mariana Islands
2022-05-23 17:34:34 4.9 9.974°N 85.095°W 10 Off Coast of Costa Rica
2022-05-23 14:23:06 4.9 4.983°S 151.464°E 10 New Britain Region PNG
2022-05-23 13:13:36 4.5 17.588°S 179.168°W 558 Fiji Islands Region
2022-05-23 13:07:22 5.3 15.439°S 174.974°W 10 Tonga Islands
2022-05-23 12:32:01 4.7 4.707°S 102.630°E 68 Southern Sumatra Indonesia
2022-05-23 07:36:47 5.1 28.919°N 59.921°E 10 Southern Iran
2022-05-23 02:01:03 5.4 41.248°N 143.036°E 10 Hokkaido Japan Region
2022-05-22 17:20:13 4.7 33.012°N 141.580°E 10 Off East Coast of Honshu Japan
2022-05-22 16:57:22 4.7 33.204°N 141.385°E 10 Off East Coast of Honshu Japan
2022-05-22 15:17:32 5.6 33.201°N 141.288°E 10 Off East Coast of Honshu Japan
2022-05-22 13:50:42 5.1 9.868°N 155.819°W 10 Line Islands Kiribati Region
2022-05-22 12:22:18 4.7 42.165°N 142.916°E 63 Hokkaido Japan Region
2022-05-22 09:49:45 4.7 19.590°N 156.203°W 10 Hawaii
2022-05-22 07:41:42 5.0 26.326°S 178.239°E 611 South of Fiji Islands
2022-05-22 07:07:37 5.8 26.159°S 177.871°E 10 South of Fiji Islands
2022-05-22 07:06:29 5.9 26.213°S 178.298°E 601 South of Fiji Islands
2022-05-22 03:24:12 5.3 36.742°N 141.255°E 10 Near East Coast of Honshu Japan
2022-05-21 22:40:09 5.4 16.150°S 174.779°W 10 Tonga Islands
2022-05-21 21:50:51 5.6 13.926°N 120.729°E 161 Mindoro Philippines
2022-05-21 10:33:20 5.2 19.593°N 62.076°W 10 Leeward Islands
2022-05-21 08:29:06 5.1 5.110°S 101.983°E 10 Southwest of Sumatra Indonesia
2022-05-21 07:43:21 5.3 84.191°N 0.599°E 10 North of Svalbard
2022-05-21 07:01:25 5.8 84.377°N 1.186°E 10 North of Svalbard
2022-05-21 03:14:07 4.5 22.850°N 93.449°E 28 MyanmarIndia Border Region
2022-05-21 00:39:46 4.5 84.252°N 0.327°W 10 North of Svalbard
2022-05-20 21:42:18 4.7 36.427°N 69.533°E 10 Hindu Kush Region Afghanistan
2022-05-20 12:35:50 5.2 35.487°N 3.628°W 10 Strait of Gibraltar
2022-05-20 09:07:47 5.6 29.545°S 71.859°W 12 Near Coast of Central Chile
2022-05-20 00:36:39 5.0 29.905°N 102.651°E 10 Sichuan China
2022-05-19 15:29:14 5.2 1.871°N 126.458°E 10 Northern Molucca Sea
2022-05-19 12:38:32 4.9 17.323°S 178.973°W 576 Fiji Islands Region
2022-05-19 11:15:07 5.1 33.170°N 141.377°E 10 Off East Coast of Honshu Japan
2022-05-19 10:13:33 6.4 54.095°S 158.968°E 10 Macquarie Island Region
2022-05-19 09:23:39 5.7 16.085°S 173.897°W 10 Tonga Islands
2022-05-18 23:52:43 4.9 23.071°N 123.709°E 10 Southwestern Ryukyu Islands Japan
2022-05-18 07:46:58 5.0 36.714°N 72.606°E 10 AfghanistanTajikistan Border Region
2022-05-18 06:27:48 5.2 51.108°N 177.629°E 10 Rat Islands Aleutian Islands
2022-05-18 03:52:25 5.1 33.258°N 141.326°E 10 Off East Coast of Honshu Japan
2022-05-18 03:25:44 5.1 11.933°N 143.416°E 10 South of Mariana Islands
2022-05-17 23:49:57 4.6 21.618°N 98.431°E 5 Myanmar
2022-05-17 22:49:50 5.0 21.747°N 98.490°E 10 Myanmar
2022-05-17 21:18:40 5.1 43.918°N 160.521°E 10 North Pacific Ocean
2022-05-17 21:17:36 5.0 40.979°N 140.918°E 80 Eastern Honshu Japan
2022-05-17 14:05:51 4.9 31.584°N 50.052°E 10 Northern and Central Iran
2022-05-17 13:17:52 5.1 33.343°N 141.416°E 10 Off East Coast of Honshu Japan
2022-05-17 08:41:59 4.8 21.703°N 127.000°E 376 Philippine Sea
2022-05-17 07:19:59 4.9 33.205°N 141.359°E 10 Off East Coast of Honshu Japan
2022-05-17 06:04:54 5.3 33.323°N 141.357°E 10 Off East Coast of Honshu Japan