หน้าหลัก แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว ติดต่อกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564แจ้งเหตุรู้สึกสั่นไหว

ร้องเรียน / ร้องทุกข์เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก - Global Earthquake

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 5.0 แสดงเหตุการณ์ย้อนหลัง 10 วัน

Show earthquake past 10 days and Magitude larger than 5.0

Disclaimer: automatically determined earthquake locations may be erroneous!
Origin Time
UTC.
Magnitude Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km.
Region
2021-11-28 17:21:20 4.8 24.166°N 94.586°E 10 MyanmarIndia Border Region
2021-11-28 13:51:16 4.8 6.807°S 125.500°E 537 Banda Sea
2021-11-28 10:52:12 7.2 4.432°S 76.815°W 100 Northern Peru
2021-11-28 06:32:25 5.1 12.077°S 77.672°W 10 Near Coast of Peru
2021-11-27 22:44:37 5.6 28.488°S 68.947°W 10 La Rioja Province Argentina
2021-11-27 20:36:40 5.0 9.297°S 148.237°E 10 Eastern New Guinea Reg PNG
2021-11-27 18:48:03 5.6 6.934°S 155.808°E 10 Solomon Islands
2021-11-27 06:01:45 5.4 4.926°N 126.390°E 10 Talaud Islands Indonesia
2021-11-27 03:45:46 5.5 6.145°S 154.778°E 10 Solomon Islands
2021-11-26 21:48:38 5.1 6.531°S 75.819°W 132 Northern Peru
2021-11-26 18:33:09 5.4 14.988°S 173.428°W 10 Samoa Islands Region
2021-11-26 15:47:40 4.5 10.302°N 126.351°E 10 Philippine Islands Region
2021-11-26 07:14:05 5.5 28.970°N 142.063°E 10 Bonin Islands Japan Region
2021-11-26 04:13:23 5.7 21.499°S 174.361°E 537 Vanuatu Islands Region
2021-11-25 23:45:31 7.0 23.094°N 92.833°E 10 IndiaBangladesh Border Region
2021-11-25 22:50:21 4.7 30.833°N 112.814°W 10 Sonora Mexico
2021-11-25 12:04:07 6.2 10.737°S 166.433°E 10 Santa Cruz Islands
2021-11-25 03:56:01 4.8 3.329°N 124.119°E 374 Celebes Sea
2021-11-24 09:55:12 4.8 23.907°N 123.430°E 34 Southwestern Ryukyu Islands Japan
2021-11-24 09:48:01 4.6 29.704°N 113.612°W 10 Gulf of California
2021-11-24 08:06:29 4.7 39.443°N 142.130°E 10 Near East Coast of Honshu Japan
2021-11-24 05:54:50 4.5 17.686°S 171.845°E 372 Vanuatu Islands Region
2021-11-24 04:37:23 4.8 29.759°N 113.583°W 10 Gulf of California
2021-11-24 03:15:09 4.6 7.015°N 93.954°E 10 Nicobar Islands India Region
2021-11-23 21:46:27 4.9 28.155°N 59.461°E 10 Southern Iran
2021-11-23 20:48:29 5.1 33.943°S 55.917°E 10 Southwest Indian Ridge
2021-11-23 19:59:42 4.8 0.128°S 123.938°E 97 Minahassa Peninsula Sulawesi
2021-11-23 19:32:56 5.1 54.007°N 174.792°W 10 Bering Sea
2021-11-23 16:12:22 4.9 52.050°N 157.356°E 10 Kamchatka Peninsula Russia
2021-11-23 16:03:25 5.0 0.242°S 78.520°W 10 Ecuador
2021-11-23 13:20:44 4.4 0.490°N 122.759°E 291 Minahassa Peninsula Sulawesi
2021-11-23 12:04:20 5.3 82.028°N 17.467°W 10 Near North Coast of Greenland
2021-11-23 07:05:33 5.5 7.337°N 78.596°W 10 Panama
2021-11-23 05:56:32 5.3 13.167°N 90.070°W 10 Near Coast of Guatemala
2021-11-22 21:36:03 4.9 5.688°S 152.006°E 10 New Britain Region PNG
2021-11-22 21:14:05 4.7 1.067°N 97.102°E 10 Northern Sumatra Indonesia
2021-11-22 17:09:17 5.1 19.409°S 174.645°W 10 Tonga Islands
2021-11-22 15:11:44 4.7 17.405°N 146.121°E 10 Mariana Islands
2021-11-22 08:31:28 4.8 39.783°N 42.097°E 10 Turkey
2021-11-22 01:22:48 6.0 57.893°S 25.588°W 10 South Sandwich Islands Region
2021-11-21 17:25:38 4.4 44.830°N 130.031°W 10 Off Coast of Oregon
2021-11-21 10:50:54 5.1 29.442°N 103.885°E 10 Sichuan China
2021-11-21 05:12:40 5.6 29.209°S 177.219°W 93 Kermadec Islands New Zealand
2021-11-20 22:43:02 4.6 6.540°N 126.623°E 125 Mindanao Philippines
2021-11-20 13:40:23 5.4 22.570°S 171.920°E 10 Southeast of Loyalty Islands
2021-11-20 12:46:06 4.9 40.569°N 48.587°E 10 Eastern Caucasus
2021-11-20 11:05:03 5.1 9.292°N 162.839°W 10 Line Islands Kiribati Region
2021-11-20 10:57:40 5.6 15.173°S 167.755°E 10 Vanuatu Islands
2021-11-20 08:35:02 5.0 28.387°N 142.812°E 10 Bonin Islands Japan Region
2021-11-20 05:51:31 4.5 44.678°N 130.430°W 10 Off Coast of Oregon
2021-11-19 20:13:56 5.0 6.778°N 126.955°E 84 Mindanao Philippines
2021-11-19 19:32:58 5.5 20.578°S 169.837°E 144 Vanuatu Islands
2021-11-19 13:27:07 5.2 38.424°N 20.378°E 15 Greece
2021-11-19 12:40:54 5.1 39.759°N 42.089°E 10 Turkey
2021-11-19 11:16:35 4.6 0.645°N 96.851°E 10 Off West Coast of Northern Sumatra