ข้อมูลบุคลากร
สนธยา รัตนบุรี
sontaya512@gmail.com
ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว
การศึกษา
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาภูมิศาสตร์์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
ประสบการณ์การทำงาน
ปี พ.ศ.2552 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปี พ.ศ.2552 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ.2553 ถึง ปัจจุบัน สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา