ข้อมูลบุคลากร
โสภณ ชัยลา
super-game@hotmail.com
ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ
การศึกษา
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
ปี พ.ศ.2550-2551 KUMON THAILAND ปี พ.ศ.2551-2553 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553 ถึง ปัจจุบัน สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา