ข้อมูลบุคลากร
ปริยะ ทันนิเทศ
ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ