ข้อมูลบุคลากร
ชลธร จันทรบัญชร
tuchonratorn@hotmail.com
หัวหน้า ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา บัญชี กรุงเทพธุรกิจพาณิชการ
ประสบการณ์การทำงาน
กรมวิเทศสหการ ปี พ.ศ. 2525-2529 กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2529-ปัจจุบัน