ข้อมูลบุคลากร
คมเพชร เพชรคงสกุล
komphet.p@tmd.go.th
ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ
การศึกษา
ปบ.วิชาอุตุนิยมวิทยา
ประสบการณ์การทำงาน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ปี 2549-2550
สำนักเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2550-2552
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน