ข้อมูลบุคลากร
ประสาน สังวาลเดช
ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว