ข้อมูลบุคลากร
ธีรเดช แม้นพยัคฆ์
jikgunner@hotmail.com
ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว
การศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
ประสบการณ์การทำงาน
นักวิชาการสถิติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จ.กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สถิติ บริษัท ขนส่ง จำกัด นักเวชสถิติ โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ นักวิชาการเวชสถิติ โรงพยาบาลศิริราช