ข้อมูลบุคลากร
กรรวี สิทธิชีวภาค
kornrawee_s@hotmail.com
รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ