ข้อมูลบุคลากร
ปฏิญญา พรโสภิณ
รักษาการผู้อำนวยการ ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ