ข้อมูลบุคลากร
ปฏิญญา พรโสภิณ
รักษาการผู้อำนวยการ ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว